Våra tjänster

I företagets alla olika skeden hjälper vi dig vid både stora som små beslut och med den löpande administrationen.

Vi erbjuder kundanpassade tjänster inom de flesta områden som berör ett företags ekonomiska administration.

Vi kan vara din rådgivare både när det gäller att utveckla och ta hand om rationella dagliga rutiner och system, och när det handlar om större förändringar i ditt företag.

Vi arbetar med alla typer av företag, men vi har en extra stor kompetens och erfarenhet av butiker och handelsföretag.

Starta, sälja, ut- eller avveckla

Att förändra

De kanske största besluten man tar som företagare rör ofta start av företag, köp och fusioner av företag, generationsväxling eller avveckling.

Rådgivning av olika slag är viktiga arbetsuppgifter för oss. Vår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag ska lyckas.

Är vi dessutom redan insatta i din löpande verksamhet och känner varandra blir det lättare för oss att ge adekvata råd både i stora och små frågor.

Budget & planering

Ligg steget före

Vi hjälper många kunder med planering och budgetering. En lönsam åtgärd som gör att man styr företaget bättre.

Att arbeta med budget är ett av företagets viktigaste instrument att möta det kommande året, det är då man skall i lugn och ro försöka se över vilka händelser som kommer att påverka företaget inför nästa år. T ex inflation, investeringsbehov och dylikt – vi på Prokab hjälper dig att upprätta budget och investeringskalkyler.

Även resultatrapporten ger mer när man har in inlagd budget att jämföra månadens siffror med, man kan då snabbare ta nya beslut om avvikelsen från budget blir för stor.

Redovisning & lön

Rationella lösningar

Att utveckla rationella och säkra lösningar för bokföring, redovisning och löneadministration är ytterst viktigt.

När det inte fungerar blir det väldigt påtagligt.

Våra tjänster inom detta område riktar sig framförallt mot mindre och medelstora företag. Om din rörelse är för liten för att ha en egen ekonomiavdelning eller behöver tillfällig förstärkning kan vi utföra samtliga förekommande uppgifter på en ekonomiavdelning. Allt från enskilda firmor till koncerner.

Tillsammans tar vi fram den för dig bästa lösningen.

Det kan vara att huvudparten av arbetet görs av er, eller att vi tar hand om hela din ekonomiska administration.

Kundreskontra & Leverantörsreskontra

Företagets livsnerv

Rätt och rationell fakturering och fakturabetalning är grunden i verksamheten.

Som företagare ska du lägga så lite tid och kraft som möjligt på att göra kundfakturor eller att betala leverantörsfakturor.

Vi har lösningar som gör att du får tid att ägna dig åt att utveckla ditt företag och dina kundrelationer.

Vi ser till att det som kommit in blir fakturerat på rätt sätt och att inkomna leverantörsfakturor blir betalda på förfallodag eller av Er angiven betaldag.

Årsbokslut, årsredovisning

Ända fram till revision

Komplett årsredovisning som uppfyller alla lagkrav och som ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

För alla aktiebolag och för vissa handelsbolag, kommanditbolag, föreningar och stiftelser måste årsredovisning och i vissa fall koncernredovisning upprättas. Den skall förutom balans- och resultaträkning innehålla förvaltningsberättelse och noter som förklarar vissa uppgifter. Årsredovisningen skall senast sju månader efter bokslut vara insänt till Bolagsverket med fastställelseintyg, i förekommande fall revisionsberättelse och i vissa fall årsstämmoprotokoll.

Vi ser till att upprätta handlingarna i tid och enligt gällande rekommendationer.

Vi kan också hjälpa dig få kontakt med auktoriserad revisor om du önskar det.

Deklarationer

Deklarera rätt

Om du tycker att deklarera är jobbigt och tar värdefull fritid från dig kan du med fördel låta oss sköta jobbet. Vi upprättar deklarationer för företag, företagsledare och privatpersoner.

När du lämnat deklarationsmaterial, och efter samråd med dig, upprättar vi din och ditt företags deklaration. Vi kan även hjälpa dig med mycket komplicerade deklarationer då vi har specialistkompetens inom olika områden.

Din insats i deklarationen är minimal. Det enda du behöver göra är att förse oss med dina underlag. Om vi behöver kompletterande material eller förtydliganden kontaktar vi dig.

Skatterådgivning

Skatta rätt

Till din hjälp finns våra experter som ger kvalificerad rådgivning i skatte- och ägarfrågor.

Skatt är ett område där nya lagar och förordningar ständigt ändrar kartan. Vår allt mer internationella värld ställer också krav på ny kunskap och erfarenhet.

Vi hjälper dig och ditt bolag att följa de regler som samhället fastställt avseende beskattning. Samtidigt gör vi en skatteplanering som innebär att du och bolaget inte drabbas av ett felaktigt skatteuttag eller betalar mer skatt än vad som behövs enligt gällande lagstiftning.

T ex aktieutdelning eller löneuttag till bolagets ägare, pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring, firmabil eller milersättning med egen bil, mildra skatteffekten genom de avsättningar som lagen medger. Planering för generationsskifte osv.

Konsulttjänster

Goda råd i ekonomiska frågor

Rådgivning av olika slag är viktiga arbetsuppgifter för oss. Vår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag ska lyckas.

Vi erbjuder våra uppdragsgivare praktiska lösningar i en komplex värld. Vår rådgivning omfattar en mängd ämnesområden. Främst är det redovisnings- och bokslutsfrågor och skatteplanering samt övriga kringliggande skattefrågor. Vi ger råd om aktiebolagsrättsliga frågor, men även problemställningar kring ekonomiska föreningar och andra associationsformer tillhör vårt primära arbetsområde.

Inom de områden vi själva inte har högsta kompetens ser vi till att du ändå får hjälp genom vårt omfattande nätverk av specialister inom de flesta områden som berör ett företags verksamhet.

Vi genomför också utbildningar. Skräddarsydda utbildningar för just din personal kan vara ett steg i att skapa rationella system.

Starta, sälja, ut- eller avveckla

Att förändra

De kanske största besluten man tar som företagare rör ofta start av företag, köp och fusioner av företag, generationsväxling eller avveckling.

Rådgivning av olika slag är viktiga arbetsuppgifter för oss. Vår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag ska lyckas.

Är vi dessutom redan insatta i din löpande verksamhet och känner varandra blir det lättare för oss att ge adekvata råd både i stora och små frågor.

Budget & planering

Ligg steget före

Vi hjälper många kunder med planering och budgetering. En lönsam åtgärd som gör att man styr företaget bättre.

Att arbeta med budget är ett av företagets viktigaste instrument att möta det kommande året, det är då man skall i lugn och ro försöka se över vilka händelser som kommer att påverka företaget inför nästa år. T ex inflation, investeringsbehov och dylikt – vi på Prokab hjälper dig att upprätta budget och investeringskalkyler.

Även resultatrapporten ger mer när man har in inlagd budget att jämföra månadens siffror med, man kan då snabbare ta nya beslut om avvikelsen från budget blir för stor.

Redovisning & lön

Rationella lösningar

Att utveckla rationella och säkra lösningar för bokföring, redovisning och löneadministration är ytterst viktigt.

När det inte fungerar blir det väldigt påtagligt.

Våra tjänster inom detta område riktar sig framförallt mot mindre och medelstora företag. Om din rörelse är för liten för att ha en egen ekonomiavdelning eller behöver tillfällig förstärkning kan vi utföra samtliga förekommande uppgifter på en ekonomiavdelning. Allt från enskilda firmor till koncerner.

Tillsammans tar vi fram den för dig bästa lösningen.

Det kan vara att huvudparten av arbetet görs av er, eller att vi tar hand om hela din ekonomiska administration.

Kundreskontra & Leverantörsreskontra

Företagets livsnerv

Rätt och rationell fakturering och fakturabetalning är grunden i verksamheten.

Som företagare ska du lägga så lite tid och kraft som möjligt på att göra kundfakturor eller att betala leverantörsfakturor.

Vi har lösningar som gör att du får tid att ägna dig åt att utveckla ditt företag och dina kundrelationer.

Vi ser till att det som kommit in blir fakturerat på rätt sätt och att inkomna leverantörsfakturor blir betalda på förfallodag eller av Er angiven betaldag.

Årsbokslut, årsredovisning

Ända fram till revision

Komplett årsredovisning som uppfyller alla lagkrav och som ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

För alla aktiebolag och för vissa handelsbolag, kommanditbolag, föreningar och stiftelser måste årsredovisning och i vissa fall koncernredovisning upprättas. Den skall förutom balans- och resultaträkning innehålla förvaltningsberättelse och noter som förklarar vissa uppgifter. Årsredovisningen skall senast sju månader efter bokslut vara insänt till Bolagsverket med fastställelseintyg, i förekommande fall revisionsberättelse och i vissa fall årsstämmoprotokoll.

Vi ser till att upprätta handlingarna i tid och enligt gällande rekommendationer.

Vi kan också hjälpa dig få kontakt med auktoriserad revisor om du önskar det.

Deklarationer

Deklarera rätt

Om du tycker att deklarera är jobbigt och tar värdefull fritid från dig kan du med fördel låta oss sköta jobbet. Vi upprättar deklarationer för företag, företagsledare och privatpersoner.

När du lämnat deklarationsmaterial, och efter samråd med dig, upprättar vi din och ditt företags deklaration. Vi kan även hjälpa dig med mycket komplicerade deklarationer då vi har specialistkompetens inom olika områden.

Din insats i deklarationen är minimal. Det enda du behöver göra är att förse oss med dina underlag. Om vi behöver kompletterande material eller förtydliganden kontaktar vi dig.

Skatterådgivning

Skatta rätt

Till din hjälp finns våra experter som ger kvalificerad rådgivning i skatte- och ägarfrågor.

Skatt är ett område där nya lagar och förordningar ständigt ändrar kartan. Vår allt mer internationella värld ställer också krav på ny kunskap och erfarenhet.

Vi hjälper dig och ditt bolag att följa de regler som samhället fastställt avseende beskattning. Samtidigt gör vi en skatteplanering som innebär att du och bolaget inte drabbas av ett felaktigt skatteuttag eller betalar mer skatt än vad som behövs enligt gällande lagstiftning.

T ex aktieutdelning eller löneuttag till bolagets ägare, pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring, firmabil eller milersättning med egen bil, mildra skatteffekten genom de avsättningar som lagen medger. Planering för generationsskifte osv.

Konsulttjänster

Goda råd i ekonomiska frågor

Rådgivning av olika slag är viktiga arbetsuppgifter för oss. Vår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag ska lyckas.

Vi erbjuder våra uppdragsgivare praktiska lösningar i en komplex värld. Vår rådgivning omfattar en mängd ämnesområden. Främst är det redovisnings- och bokslutsfrågor och skatteplanering samt övriga kringliggande skattefrågor. Vi ger råd om aktiebolagsrättsliga frågor, men även problemställningar kring ekonomiska föreningar och andra associationsformer tillhör vårt primära arbetsområde.

Inom de områden vi själva inte har högsta kompetens ser vi till att du ändå får hjälp genom vårt omfattande nätverk av specialister inom de flesta områden som berör ett företags verksamhet.

Vi genomför också utbildningar. Skräddarsydda utbildningar för just din personal kan vara ett steg i att skapa rationella system.