OM OSS

Prokab Ekonomikonsulter har en stark lokal anknytning och nära kontakt med våra kunder genom våra fem kontor. Samtidigt har vi det större företagets resurser.

För att redovisningen skall vara ett styrinstrument krävs det att den är rättvisande, branschanpassad och levererad i tid.

För oss är det viktigt att våra kunder inser värdet av professionellt utförd ekonomisk förvaltning.

Med Prokabs mångåriga erfarenhet vågar vi påstå att vi kan tillföra dig och din affärsverksamhet professionell och värdefull kompetens.

LOKALA & KOMPETENTA

Vi har fem lokalkontor spridda över landet. Alla kontoren har lång erfarenhet, kombinerat med en utmärkt kännedom om den lokala marknaden.

Prokab Ekonomikonsulter erbjuder tjänster och produkter för ekonomisk förvaltning av egna företagares verksamheter. Det kan gälla allt från löpande redovisning, lönehantering och årsbokslut till deklarationshjälp.

För att redovisningen skall vara ett styrinstrument krävs det att den är rättvisande, branschanpassad och levererad i tid. För oss är det viktigt att våra kunder inser värdet av professionellt utförd ekonomisk förvaltning. Med Prokabs långa erfarenhet vågar vi påstå att vi kan tillföra dig och din affärsverksamhet professionell och värdefull kompetens.

Prokab följer Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds (SRF) stadgar, vilket innebär att byrån har att följa regler för god sed, etik, tystnadsplikt, inneha ansvarsförsäkringar, följa utbildningsplaner för auktoriserade redovisningskonsulter etc.

PROKAB STARTADE 1965

Ständig utveckling inom såväl lagar som teknik och system i kombination med personlig service och långsiktiga relationer har alltid varit vår riktlinje.

Genom åren har en gedigen erfarenhet och branschkunskap byggts upp, då främst inom handeln, och efter ett några fusioner och namnbyten drivs verksamheten sedan hösten 2001 under namnet Prokab Ekonomikonsulter.

Med kontor på fem platser i landet med ett enhetligt ansikte utåt, gedigen erfarenhet och en ungdomlig entusiasm är vi redo att möta dagens och morgondagens krav på den traditionella redovisningsbyrån från intressenter och myndigheter där vårt namn borgar för säkerhet, kvalitet och kontinuitet.