Allt kring löner

I företag med upp till ca 200 anställda är det sällan ekonomiskt effektivt eller ur sårbarhetssynpunkt försvarbart att ta hand om lönehanteringen själv.
Vår tjänst Löneservice inbegriper alla frågor som har med lön att göra.
Tillsammans skapar vi rutiner och tjänster som passar just ditt företag.

• Löneutbetalningar och samtliga skatteinbetalningar.
• Uträkningar och redovisning av skatter och sociala avgifter.
• Uträkning av personalens löner, ob-tid, övertid, sjuklön, milersättning, traktamenten, etc.
• Uträkning av semesterlön och kontroll av semesteruttag.
• Löpande semesterskuldlista.
• Sammanställning och redovisning av fackavgifter och grupplivförsäkringar.
• Sammanställning och utskick av kontrolluppgifter till myndigheter och anställda.
• Årsredovisning till Skatteverket, FORA, Svenskt Näringsliv m fl.
• Ombesörjning och registrering av skatter och avgifter, personal och arbetsgivarförsäkringar.
• Framtagning av underlag till löpande bokföring och bokslut.
• Sammanställning av statistik till Svenskt Näringsliv, SCB, FORA m fl.
• Inhämtning av skatt från CSR.
• Verkställer och redovisar införsel och utmätning av personalens lön till kronofogdemyndigheten.
• Möjlighet till WEB-lösningar.