Falun

Prokab
Box 244
791 26 Falun

Besöksadress:
Norra Järnvägsgatan 25

Karta på eniro.se

Tel: 023-79 43 30
Fax: 023-291 78
E-post: fornamn.efternamn@prokabekonomi.se

Jan Andersson Jan Andersson
Kontorschef, Auktoriserad redovisningskonsult

Tel: 023-79 43 39
Mob: 070-550 26 16
Mail
Barbro Olsson Barbro Olsson
Stf kontorschef, Auktoriserad redovisningskonsult

Tel: 023-79 43 32
Mob:
Mail
Anna Larsson Anna Larsson
Auktoriserad redovisningskonsult

Tel: 023-79 43 31
Mob:
Mail
Marie Nilsén Marie Nilsén
Redovisning

Tel: 023-79 43 35
Mob:
Mail
Jessica Olsson Jessica Olsson
Redovisning, Löneservice

Tel: 023-79 43 37
Mob:
Mail