Skatta rätt

Till din hjälp finns våra experter som ger kvalificerad rådgivning i skatte- och ägarfrågor.

Skatt är ett område där nya lagar och förordningar ständigt ändrar kartan. Vår allt mer internationella värld ställer också krav på ny kunskap och erfarenhet.

Vi hjälper dig och ditt bolag att följa de regler som samhället fastställt avseende beskattning. Samtidigt gör vi en skatteplanering som innebär att du och bolaget inte drabbas av ett felaktigt skatteuttag eller betalar mer skatt än vad som behövs enligt gällande lagstiftning.

T ex aktieutdelning eller löneuttag till bolagets ägare, pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring, firmabil eller milersättning med egen bil, mildra skatteffekten genom de avsättningar som lagen medger. Planering för generationsskifte osv.