Företagets livsnerv

Rätt och rationell fakturering och fakturabetalning är grunden i verksamheten.

Som företagare ska du lägga så lite tid och kraft som möjligt på att göra kundfakturor eller att betala leverantörsfakturor.

Vi har lösningar som gör att du får tid att ägna dig åt att utveckla ditt företag och dina kundrelationer.

Vi ser till att det som kommit in blir fakturerat på rätt sätt och att inkomna leverantörsfakturor blir betalda på förfallodag eller av Er angiven betaldag.