Ligg steget före

Vi hjälper många kunder med planering och budgetering. En lönsam åtgärd som gör att man styr företaget bättre.

Att arbeta med budget är ett av företagets viktigaste instrument att möta det kommande året, det är då man skall i lugn och ro försöka se över vilka händelser som kommer att påverka företaget inför nästa år. T ex inflation, investeringsbehov och dylikt - vi på Prokab hjälper dig att upprätta budget och investeringskalkyler.

Även resultatrapporten ger mer när man har in inlagd budget att jämföra månadens siffror med, man kan då snabbare ta nya beslut om avvikelsen från budget blir för stor.