Lokala & kompetenta

Vi har fem lokalkontor spridda över landet. Alla kontoren har lång erfarenhet, kombinerat med en utmärkt kännedom om den lokala marknaden.

Prokab Ekonomikonsulter erbjuder tjänster och produkter för ekonomisk förvaltning av egna företagares verksamheter. Det kan gälla allt från löpande redovisning, lönehantering och årsbokslut till deklarationshjälp.

För att redovisningen skall vara ett styrinstrument krävs det att den är rättvisande, branschanpassad och levererad i tid. För oss är det viktigt att våra kunder inser värdet av professionellt utförd ekonomisk förvaltning. Med Prokabs långa erfarenhet vågar vi påstå att vi kan tillföra dig och din affärsverksamhet professionell och värdefull kompetens.

Prokab följer Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds (SRF) stadgar, vilket innebär att byrån har att följa regler för god sed, etik, tystnadsplikt, inneha ansvarsförsäkringar, följa utbildningsplaner för auktoriserade redovisningskonsulter etc.