Om oss

Prokab Ekonomikonsulter har en stark lokal anknytning och nära kontakt med våra kunder genom våra fem kontor. Samtidigt har vi det större företagets resurser.

För att redovisningen skall vara ett styrinstrument krävs det att den är rättvisande, branschanpassad och levererad i tid. För oss är det viktigt att våra kunder inser värdet av professionellt utförd ekonomisk förvaltning. Med Prokabs mångåriga erfarenhet vågar vi påstå att vi kan tillföra dig och din affärsverksamhet professionell och värdefull kompetens.

Vi har fem lokalkontor spridda över landet. Alla kontoren har lång erfarenhet, kombinerat med en utmärkt kännedom om den lokala marknaden.

Prokab följer Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds (SRF) stadgar, vilket innebär att byrån har att följa regler för god sed, etik, tystnadsplikt, inneha ansvarsförsäkringar, följa utbildningsplaner för auktoriserade redovisningskonsulter etc.